2022-02-23

Harmonogram szkoleń na uprawnienia w 2022 roku

Kolejne szkolenie na uprawnienia:

- elektryczne planujemy w dniach 22-24 sierpnia 2022 r w godz. 15-18:30. 

Zapisy i pytania proszę kierować pod nr tel. 513 768 341 lub mail: sekretariat@sep.radom.pl

 

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2022. 

* Rozpoczęcie szkoleń w wymienionych terminach uzależnione jest od liczby osób (minimum 4 osoby w grupie) !!!