2022-04-13

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2022                     18.07.2022
14.02.2022   17.08.2022
17.03.2022    19.09.2022
20.04.2022   17.10.2022
16.05.2022    14.11.2022
20.06.2022   12.12.2022