2022-04-13

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2023                        24.07.2023
20.02.2023   28.08.2023
20.03.2023   25.09.2023
brak.04.2023   23.10.2023
22.05.2023   27.11.2023
26.06.2023   18.12.2023