2022-04-13

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Terminy rozpoczęcia:

01.2022 (brak)                        25.07.2022
21.02.2022   22.08.2022
21.03.2022   26.09.2022
25.04.2022   24.10.2022
23.05.2022   21.11.2022
27.06.2022   19.12.2022