2022-02-23

Egzaminy kwalifikacyjne

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE:

ELEKTRYCZNE- CIEPLNE- GAZOWE

w każdy wtorek o godz. 11.00

 

w dawnym budynku NOT, w Radomiu ul. W. Krukowskiego 1 - sala nr 111.

 

Na egzamin proszę zgłosić się z dowodem osobistym.

 

Opłata za egzamin  od 01.01.2024 r. wynosi:– 424,20 zł

 

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 kwietnia 2003r.Dz.U. Nr 89 poz. 828)

 

Opłatę należy uregulować przed egzaminem

na konto SEP -  Nr  94 2490 0005 0000 4600 1556 8689

lub gotówką w kasie SEP – pokój 111