2024-03-19

Stan osobowy 402 osoby
W tym: 34 kobiet
  101 seniorów
  23 studentów
  90 osób w wieku do lat 40
Ilość Kół 13

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Biuro Oddziału:

 

Ewa Sowa 

Główna Księgowa 

Joanna Miącz

Specjalista ds. szkoleń i egzaminów

Agnieszka Kostecka      

Asystentka Zarządu

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku