2022-02-23

Harmonogram szkoleń na uprawnienia w 2023 roku

Kolejne szkolenie na uprawnienia:

- elektryczne planujemy w dniach 19-21 lipca 2023 r w godz. 15-18:30. 

Zapisy i pytania proszę kierować pod nr tel. 513 768 341 lub mail: sekretariat@sep.radom.pl

 

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2023. 

* Rozpoczęcie szkoleń w wymienionych terminach uzależnione jest od liczby osób (minimum 4 osoby w grupie) !!!

2022-04-13

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Terminy rozpoczęcia

16.01.2023                                 25.07.2023
13.02.2023    21.08.2023
06.03.2023   11.09.2023
17.04.2023    09.10.2023
08.05.2023   13.11.2023
12.06.2023   04.12.2023

 

2022-04-13

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2023                     17.07.2023
09.02.2023   07.08.2023
13.03.2023    18.09.2023
24.04.2023   16.10.2023
15.05.2023    20.11.2023
19.06.2023   11.12.2023

        

2022-04-13

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2023                        24.07.2023
20.02.2023   28.08.2023
20.03.2023   25.09.2023
brak.04.2023   23.10.2023
22.05.2023   27.11.2023
26.06.2023   18.12.2023