2022-07-18

Zebranie Centralnej Komisji Historycznej SEP

W dniu 14 lipca 2022 r. w Biurze SEP w Warszawie odbyło  się XIII w tej kadencji zebranie Centralnej Komisji Historycznej SEP. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności CKH SEP z kadencji 2018-2022 przez jej przewodniczącego kol. Piotra Szymczaka. (więcej informacji  w materiałach Komisji Historycznej Oddziału Radomskiego SEP)

Zostały zaopiniowane wnioski dotyczące powołania w nowej kadencji 2022-2026 kierownika Pracowni Historycznej SEP w osobie kol. prof. Jerzego Hickiewicza, natomiast na kierowników Centralnego Archiwum SEP oraz Centralnej Biblioteki SEP kol. kol. dr Przemysława Sadłowskiego i dr Piotra Rataja z Pracowni Historycznej SEP.

Po przeprowadzeniu dyskusji zaopiniowano  prof. dr hab. inż. Tadeusza Malarskiego na Patrona roku 2023 w SEP    w 140 rocznicę Jego urodzin (1883-1952), fizyk i radiotechnik, profesor w Politechnice Lwowskiej, Śląskiej i AGH    w  Krakowie. Organizator specjalności radiotechnika w Politechnice Lwowskiej i Śląskiej. W latach 1918-21 był szefem służb radiotechnicznych w VI Armii Wojska Polskiego.

Omawiana została Informację nt. obrony publicznej pracy doktorskiej  mgr Piotra Rataja która odbyła się 28 czerwca 2022 r. w Instytucie Historii Nauki PAN  nt. „Rozwój elektrotechniki we Lwowie do początku I wojny światowej (elektryfikacja – ruch stowarzyszeniowy – szkolnictwo wyższe)” promotorem był dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz , recenzenci to prof. dr hab. Stanisław Nicieja  - Uniwersytet Opolski i dr hab. Grzegorz Hryciuk – Uniwersytet Wrocławski.

Jest to już druga praca doktorska z Pracowni Historycznej SEP której promotorem jest prof. Jerzy Hickiewicz. Praca ta liczy 540 stron,  została bardzo dobrze oceniona merytorycznie  jak również przez wybór i celowość podjętego tematu z możliwością wydania jej drukiem.

 Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka odbyły się w dniach 9-10.06.2022 r. w Szczecinie. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą elektryką,  a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W tym roku odnotowano trzy ważne rocznice wydarzeń istotnych nie tylko dla społeczności elektryków, ale także dla Polski, Europy i całego świata. 160 lat temu 2 stycznia urodził się pionier systemu trójfazowego Michał Doliwo-Dobrowolski, 100 lat temu Sejm RP przyjął 21 marca ustawę elektryczną, a 50 lat temu w dniu 25 listopada powołano Europejską Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych EUREL.

W środowisku szczecińskim prace nad przywróceniem Polsce postaci Michała DoliwoDobrowolskiego trwały od blisko 25 lat.. Organizatorami uroczystości jubileuszowych poświęconych 160. rocznicy urodzin byli: Zarząd Główny SEP i Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Program obejmował uroczyste odsłonięcie pomnika-ławki z Michałem Doliwo-Dobrowolskim na skwerze Jego imienia oraz Międzynarodowe Sympozjum pt. „Życie i dzieło pioniera systemu trójfazowego – Michała Doliwo-Dobrowolskiego”, które odbyło się na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W minionym roku zmarł Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Tadeusz Malinowski. Jako założyciel i Prezes Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich poniósł on znaczne zasługi dla SEP i Oddziału. W ich uznaniu Komisja Historyczna Oddziału Piotrkowskiego SEP wspólnie z Kołem nr 1 przy PGE G i EK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgłosiły propozycję nadania imienia Tadeusza Malinowskiego Oddziałowi Piotrkowskiemu SEP. Inicjatywa ta w drodze uchwały została zaakceptowana w dniu 17 lutego 2022 roku przez Zarząd Oddziału.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone podziękowania dla członków CKH przez Prezesa SEP przewodniczącego CKH Piotra Szymczaka.

 

Opracował: Wiesław Michalski członek CKH SEP