2022-09-29

Konferencja Naukowo - Techniczna Oddziału Kielckiego SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki zaprasza na XXVIII Konferencję Naukowo – Techniczno -Szkoleniową w hotelu ***„ECHO” w Cedzynie k. Kielc w dniach 6 - 7 października 2022 r. (Cedzyna 7 km od centrum Kielc)

Hotel ***ECHO położony w otoczeniu lasu sosnowego, posiada doskonałe centrum konferencyjne wyposażone w nowoczesną infrastrukturę techniczną.

Tradycyjnie konferencja jest organizowana przy merytorycznej współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna oraz Świętokrzyską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Głównymi tematami konferencji są:

  • WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MIKRO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH.
  • PRZEKSZTAŁTNIKI DWUKIERUNKOWE STOSOWANE W MAGAZYNACH ENERGII, WYMAGANE FUNKCJE I PARAMETRY TECHNICZNE”.
  • ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W SIECI NAPOWIETRZNEJ SN – ZMIANA ZASILANIA NA LINIE KABLOWE.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy wykładowców specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii oraz PGE Dystrybucję S.A. Natomiast do prezentacji techniczno – szkoleniowej zapraszamy firmy, które przedstawią najnowsze rozwiązania techniczne z dziedziny elektroenergetyki.

Program konferencji przewiduje 3 referaty główne, bloki techniczno-szkoleniowe, a także dyskusje, wymianę doświadczeń technicznych, obsługę techniczno-socjalną oraz imprezy towarzyszące.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszenia uczestnika znajdują się w załącznikach poniżej

Serdecznie zapraszamy na konferencję i liczymy na niezawodny udział przedstawicieli w specjalności elektroenergetycznej.

Szkolenia z zakresu aktualnych rozwiązań technicznych z dziedziny elektroenergetyki podnoszą zakres wiedzy kadry inżynieryjno - technicznej, a także przekładają się na nowe innowacyjne wdrożenia.