2022-10-28

Wystawa elektrycznych urządzeń pomiarowych 17.10.2022 r

W ramach XXXIV Radomskich Dni Techniki , Koło OR SEP działające przy Rejonie Energetycznym w Radomiu, przygotowało i udostępniło zwiedzającym „Wystawę elektrycznych urządzeń pomiarowych” w dniu 17.10.2022 r.  w godzinach 10:00-14:00.

Wystawę urządzono w niezabudowanych aparaturą pomieszczeniach stacji elektroenergetycznej GPZ Radom-Centralna znajdującej się przy ul. Narutowicza 18 w Radomiu.

Głównym tematem wystawy, jak wskazuje jej tytuł, były elektryczne urządzenia pomiarowe oraz zabytkowa aparatura sterownicza i zabezpieczeniowa.

Zwiedzanie rozpoczęto od Dużej Sali, gdzie w podświetlanych gablotkach umieszczono liczniki do pomiaru energii elektrycznej, jakie były stosowane w układach pomiarowych od 1932 roku do czasów współczesnych. W tej Sali zaprezentowano również zabytkowe tablice z fragmentami schematów ideowych sieci elektroenergetycznej. W stojącej szafce, na półkach zgromadzono zabytkową dokumentację oraz zabytkowe podręczniki do nauki przedmiotów związanych z elektrotechniką.

W Małej Sali zwiedzający mogli obejrzeć zabytkową aparaturę pomiarową oraz sterowniczą i zabezpieczeniową. W tej Sali umieszczono urządzenia do łączności w tym łącznicę WCZ, która do transmisji rozmów telefonicznych wykorzystywała przewód roboczy linii 110 kV.

Gospodarzami wystawy byli Prezesi Koła SEP działającego przy RE Radom tj. Kol. Dariusz Woźniak i Kol. Mirosław Szcześniak, którzy zadbali również o poczęstunek dla odwiedzających Gości.

Na wystawie przedstawicielem  Zarządu Oddziału Radomskiego SEP był Wiceprezes Kol. Leszek Jastrzębiowski. Wystawę odwiedziła również Wiceprezes Oddziału Kol. Joanna Perkuszewska- Warchoł, Sekretarz Oddziału Kol. Bogusław Strzelec oraz Członek Zarządu  Kol. Paweł Kubicki

Wystawę łącznie odwiedziło ponad 100 osób. Bardzo liczną grupę stanowili przedstawiciele Departamentu Specjalistycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna pod przewodnictwem P. Dyrektora Mirosława Wojtachnio.

Do grona zwiedzających dołączyli przedstawiciele RE Radom i RE Kozienice.

Razem z nauczycielami na wystawę przybyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych z Radomia oraz z Liceum Ogólnokształcącego Nr VI im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Po wystawie oprowadzał uczniów Kol. Mirek Szcześniak, który dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez wiele lat pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej. Uczniowie z ZST byli bardzo zaciekawieni licznikami do pomiaru energii elektrycznej oraz kenetronem do próby izolacji kabli SN, natomiast uczniów VI LO najbardziej zainteresowały urządzenia, które są zabudowane na terenie stacji Radom-Centralna.

Relację fotograficzną z wystawy wykonał profesjonalny fotograf  P. Łukasz Wykrota z radomskiego portalu internetowego „cozadzien”. Dzięki uprzejmości Pana Łukasza, możemy przedstawić Państwu prezentowane na wystawie eksponaty jak również odwiedzających ją Gości

Kol. Mirek Szcześniak oprowadzał po wystawie i udzielił wywiadu reporterce  Polskiego Radia.

Wystawa powstała z inicjatywy Kol. Dariusza Woźniaka i z dużą pomocą i zaangażowaniem pracowników z Działu Stacji Departamentu Specjalistycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, za co, z tego miejsca bardzo im dziękujemy. Wystawa cały czas powiększa się o nowe eksponaty.

                                                                                   

                                                                                     Opracował:

                                                             Mirosław Szcześniak i Dariusz Woźniak