2018-03-19

„POCZĄTKI ELEKTRYFIKACJI POLSKICH MIAST – ELEKTROWNIA MIEJSKA W RADOMIU 1901-1956” program

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFESOROWI WŁODZIMIERZOWI KRUKOWSKIEMU (1887-1941) I JEGO PRACOM NAUKOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I KONFERENCJA

„POCZĄTKI ELEKTRYFIKACJI POLSKICH MIAST – ELEKTROWNIA MIEJSKA W RADOMIU 1901-1956”

MIEJSCE KONFERENCJI: MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROWNIA

W RADOMIU UL. KOPERNIKA 1, 8 LISTOPADA 2017

Organizatorzy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu

Polska Sekcja IEEE

Prezydent Miasta Radomia

Komitet Honorowy

Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Prezydent Radomia – Radosław Witkowski

Starosta Powiatu Radomskiego – Mirosław Ślifirczyk

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce – Rolf Nikel

Dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu – Kazimierz Jaroszek

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej – Łukasz Białczak

Przewodniczący Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

– Leszek Koziorowski

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski – Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych

Polskiej Akademii Nauk

Prof. Bolesław Orłowski – Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk–Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko – Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda – Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik- Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Dr hab. inż. Mariusz Malinowski – prof. Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący

P.S. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Dr. inż. Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

III Międzynarodowa Konferencja poświęcona profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887-1941) i Jego pracom naukowym oraz Międzynarodowa Wystawa i Konferencja

„Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”

CZĘŚĆ 1

III Międzynarodowa Konferencja poświęcona prof. Włodzimierzowi Krukowskiemu i Jego pracom naukowym Historia i pamięć

Godz. 8.15 Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w intencji Włodzimierza Krukowskiego

Godz. 9.00 - rejestracja uczestników

Sesja 1

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji, powitanie

10.10 – 10.15 Wystąpienie Prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka

10.15 – 10.25 Wręczenie odznaczeń.

10.25 – 10.30 Pamięć o prof. W. Krukowskim - historia poświęconych mu konferencji

10.30 – 10.45 Sylwetka prof. W. KrukowskiegoI cz. I P. Sadłowski

Okres do roku 1930 (niemiecki)

współpraca z GUM od 1920 r.

10.45 – 11.00 Sylwetka prof. W. Krukowskiego II cz. P. Rataj

Okres po roku 1930 (lwowski)

Politechnika Lwowska Katedra pomiarów elektrycznych;

uczniowie i współpracownicy

10.00 – 11.20 Film „Zniszczyć elity” i słowo wstępne prof. J. Hickiewicz

11.20 – 11.30 Prezentacja szkoły CKZIU-Elektryk im. W. Krukowskiego w Nowej Soli

dyr. Grzegorz Königsberg

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

Sesja 2

11.50 – 12.05 Historia liczników i liczniki Krukowskiego – dr inż. Andrzej Przytulski

12.05 – 12.20 Kontynuacja działalności prof. Krukowskiego na Ukrainie prof. Orest Ivakhiv

12.20 – 12.50 Kontynuacja działalności prof. Krukowskiego w Polsce

– W Politechnice Wrocławskiej prof. Zdzisław Nawrocki.

– W Politechnice Śląskiej prof. Tadeusz Skubis.

12.50 – 13.00 Pamięć o prof. W. Krukowskim – wyjazdy do Lwowa 2012, 2013, 2016

Sesja 3

13.00 – 13.20 Referaty naukowe o początkach elektryfikacji Polski

Początki i pierwsze lata funkcjonowania elektrycznego oświetlenia miasta Częstochowy (1887-1895) - Andrzej Gąsiorski

Pierwsza Elektrownia trójfazowa w Warszawie, jej twórca Marian Lutosławski (1871-1918), organizator Zjazdu Techników Polaków w Rosji w 1917 roku - prof. Jerzy Hickiewicz

III Międzynarodowa Konferencja poświęcona profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887-1941) i Jego pracom naukowym oraz Międzynarodowa Wystawa i Konferencja

„Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”

CZĘŚĆ 2

Wystawa i konferencja „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”

14.00 – 14.10 Powitanie gości

14.10 – 14.20 Otwarcie wystawy i konferencji naukowej przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

14.20 –14.40 „Początki elektryfikacji miast w Królestwie Polskim – Elektrownia Miejska w Radomiu”- mgr Tomasz Staniszewski

14.40 – 14.50 Odsłonięcie tablicy pamiątkowe poświęconej pierwszym dyrektorom Elektrowni Miejskiej w Radomiu, dyr. Witoldowi Idźkowskiemu, dyr. Franciszkowi Bilekowi, dyr. Aleksandrowi Chądzyńskiemu.

14.50 – 15.10 Wystąpienie honorowych gości.

15.10 – 16.00 Zwiedzanie wystawy przez zaproszonych gości

Komitet Programowy

Dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz- prof. Politechniki Opolskiej, Przewodniczący

Mgr Tomasz Staniszewski – Sekcja Historyczna Oddziału Radomskiego SEP, członek Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych w Warszawie, Z-ca Przewodniczącego

Członkowie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Politechnika Śląska

mgr Zbigniew Belowski – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choma – Politechnika Lwowska również Politechnika Opolska

Dr hab. inż. Marcin Chrzan - prof. Politechniki

Prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets – Politechnika Lwowska również Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab.inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Zbigniew Goryca – prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr hab.inż. Orest Ivakhiv Politechnika Lwowska.

Prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski – Politechnika Warszawska,

Dr hab. inż. Adam Kowalczyk – prof. Politechniki Rzeszowskiej,

Prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof.dr hab.inż. Michał Lisowski – Politechnika Wrocławska,

Prof.dr hab.inż. Andriy Lozynskyy – Politechnika Lwowska,

Dr inż. Zbigniew Lubczyński – Komisja Historyczna Oddziału Wrocławskiego SEP

Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn – Politechnika Opolska

Dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska- prof. Politechniki Opolskiej

Dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki – prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab.inż. Teresa Orłowska – Kowalska Politechnika Wrocławska.

Dr hab. Piotr Tusiński – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska

mgr inż. Jolanta Pietryja-Smolorz – Muzeum Energetyki w Łaziskach

Dr inż. Krzysztof Podlejski – Politechnika Wrocławska.

mgr inż. Włodzimierz Pujanek – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu.

Dr inż. Andrzej Przytulski – Politechnika Opolska

Dr hab. inż. Dionizy Saniawa – prof. Politechniki Radomskiej

Prof. dr hab. inż. Pylyp Skoropad – Politechnika Lwowska.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska.

Prof. dr hab. .inż. Bohdan Stadnyk – Politechnika Lwowska.

Prof. dr hab. inż. Petro Stakhiv – Politechnika Lwowska.

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski – prof. Politechniki Gdańskiej

Doc.dr inż. Zygmunt Warsza – Polskie Towarzystwo Metrologiczne

Mgr inż. Adam Wisthal – Muzeum Energetyki w Łaziskach

Komitet Organizacyjny

Wiesław Michalski – Prezes Oddziału Radomskiego SEP – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Joanna Perkuszewska – v-ce Prezes Oddziału Radomskiego SEP – Z-ca Przewodniczącego

prof. Jerzy Hickiewicz – Przewodniczący Konferencji

prof. Mariusz Malinowski – Kurator wystawy

mgr Tomasz Staniszewski – Kurator wystawy

mgr inż. Marek Grzywacz

mgr. inż. Jacek Szydłowski

dr inż. Radosław Figura

mgr. inż. Radosław Gutowski

mgr inż. Bogusław Strzelec

mgr. inż. Paweł Kubicki

mgr inż. Leszek Jastrzębiowski

Mateusz Opala

sekretariat:

mgr Agnieszka Kostecka - Asystent Zarządu OR SEP

Barbara Cholewińska